Informatie

Inschrijven voor de Nederlandse Kampioenschappen Show zonder vogels 2021 nummer 2 via het internet.
Uiterste inschrijfdatum: 13-09-2021.

1. Waarom digitaal?
De inschrijving is met ingang van VOGEL 2011 digitaal (via internet). Hiervoor is gekozen omdat het huidige systeem van inschrijving tot veel fouten leidt.
Onduidelijk geschreven formulieren, klassenummer en kleur corresponderen niet, onduidelijk is of een enkeling of stam wordt bedoeld, het niet juist weten hoe gehandeld moet worden met eigen- huur- of bondskooien enz. Ook worden natuurlijk bij het overbrengen van de gegevens van de geschreven formulieren naar het tentoonstellingsprogramma fouten gemaakt.
Dit leidt tot heel veel werk op het bondsbureau en tot ergernissen bij de inzender.
Het eenvoudige programma stelt u in staat uw inschrijving zonder fouten te doen.

2. Inschrijven Show zonder vogels 2021 nummer 2
Op de inschrijfpagina vragen wij naar:
- uw NBvV/ANBvV kweeknummer (een kweeknummer bevat nooit de letters “i” en “o”)
- uw afdelingscode (verspreide leden vullen hier “vl”in, ANBvV leden "999")
- uw postcode
- uw huisnummer (zonder toevoeging)
Op basis van deze gegevens worden uw verdere persoonsgegevens opgezocht in de ledenadministratie van de bond en worden automatisch vermeld. In de ledenadministratie staan de gegevens, zoals die op de adresstrook van “Onze Vogels”staan.
Krijgt u de melding dat uw gegevens niet kunnen worden gevonden dan heeft u kennelijk andere gegevens vermeld dan in de administratie van de bond staan. Breng dat in overeenstemming met elkaar of neem contact op met het bondsbureau als u niet weet hoe dat komt.
Door op “start inschrijving” te klikken komt u op de volgende pagina.

3. Het invullen van de vogels
U ziet dat het systeem inmiddels weet wie u bent.
Controleer de ingevulde gegevens; kijk met name of “jeugdlid” juist is.
Deze gegevens worden verder in de administratie van de tentoonstelling gebruikt.
Onder het kopje “start de inschrijving” kunt u de vogels opgeven die u wilt inzenden naar de bondsshow.
U kunt op twee manieren de juiste vogel inschrijven.

1. Als u het klassenummer weet.
Dan geeft u in het vakje “klasse” het nummer in. De puntjes tussen de getallen maken deel uit van het nummer; vergeet die dus niet.
Als u dat gedaan heeft verschijnt in vakje “kleur/soort vogel” de naam die bij het klassenummer hoort, als dit correct is gaat u verder. Indien het niet juist is gebruikt u de knop “ingave wissen” en begint u opnieuw.

2. U weet het klassenummer niet, maar wel de kleur of de soort.
In dit geval drukt op de blauwe knop “zoek klasse”.
U krijgt dan een hulpscherm, hier kunt u zoeken op de naam of een gedeelte van de naam.
Ook kunt u alle vogels vinden op vogelindex.nl

3. Het aantal vogels (stammen, stellen, enkelingen)
Is de juiste vogel ingevuld dan kunt u opgeven hoeveel vogel u inzendt.
Stuurt u één stam in dan vult u onder het woordje “stam” een “1” in; wilt u twee stammen insturen van deze vogel dan vult u een “2” in. Hetzelfde geldt voor stellen en enkelingen. U zult zien dat het systeem weet, dat een stam uit 4 vogels bestaat en een stel uit 2. Gelijke kleurenslagen of gelijke vogels kunt u dus op één regel ingeven.

4. De soort kooi.
Onder het kopje “soort kooi” geeft het systeem al aan in welke kooi uw vogel tijdens de tentoonstelling gehuisvest zal worden.
Als u het woord “eigen” ziet staan, dan gaat het systeem er van uit dat u de vogels in eigen kooien inbrengt. Wilt u dat veranderen dan klikt u op het dropje en u krijgt als keuzemogelijkheid nog “huur”; de bond zorgt in dit geval dat tegen betaling van € 1,- per kooi dat deze voor u klaar staat.
Als u het woord “bonds” ziet staan zorgt voor huisvesting. U kunt dan niet inbrengen in eigen kooien.
Heeft u voor één soort vogel of voor één kleurslag onvoldoende eigen kooien ter beschikking en u wilt naast de eigen kooien ook kooien huur van de bond, dan moet u een extra regel invullen.

5. Verzekering.
U geeft in dit vakje het verzekeringsbedrag per ingebrachte vogel op.

6. Toevoegen
Als u klaar bent met deze regel dan drukt op op “toevoegen” en u ziet dat de door u ingebrachte vogels in het “Overzicht” zijn bijgevoegd.
Daarna kunt u de volgende vogels invoeren, totdat u klaar bent.

7. Controle en afronden
Aan de hand van de aantallen vogels kunt u nogmaals controleren of uw ingave correct is.
Is dat het geval dan drukt u op de knop “inschrijving afronden”. U komt dan op een nieuwe pagina terecht, waar nadere gegevens worden gevraagd en u toestemming geeft voor automatische incasso.

Als u NIET afrondt dan is de inschrijving niet compleet en zendt u dus GEEN vogels in.
Het zelfde geldt voor de "verkoop klasse".

8. Nadere gegevens en incasso.
Op deze pagina vragen wij nog een aantal nadere gegevens.
Wij vragen ook naar uw e-mailadres. Het kan zijn dat u nadat u de vogels hebt opgegeven nog een wijziging wil aanbrengen, dat kan tot de datum van inschrijving. U moet dan toegang hebben tot de beveiligde opgeslagen gegevens, daarom sturen wij u een code, waarmee u bij uw gegevens kan komen om deze aan te passen.

9. Oorkonde.
De oorkonde is bedoeld voor eigen kweek vogels, die voor het eerst worden aangebodeen op de bondsshow. U vindt hier de lijst van vogels voor welke al een oorkonde is verstrekt. Ook staan hier de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een oorkonde aan te vragen. Deze aanvraag moet met bewijsstukken schriftelijk worden gezonden naar het bondsbureau.

10. Afrekening
Bij “3. Inschrijving afronden” machtigt u de NBvV het verschuldigde bedrag van uw rekening te halen.
Dit gebeurt als de inschrijvingsdatum is gesloten.